FAKTA
Bygherre : Varde Gymnasium
Totalentrep.: Brdr. Thybo
​Arkitekt : VIVA Arkitekter
​Beliggenhed : Frisvadvej 72, Varde
​Areal : 900 kvm
​Kontraktperiode : 2012-13
​Status: Afsluttet
​Entreprisesum: 11 mio kr.

MUSIKHUS FOR VARDE GYMNASIUM

​Totalentreprise vedr. opførelsen af et nyt musikhus placeret på en skrånende grund syd for de eksisterende bygninger grønne arealer. Det nye musikhus præsenterer sig med en elegant åbenhed mod ankomstpladsen og tilføjer med sin bygningsvolumen en helhed til det eksisterende byggeri.

Bygningens ydre skulpturelle formsprog går klart igen inde i bygningen, hvor materiale og farveholdning fint understøtter dette i et nutidigt udtryk. Indgangen til det nye musikhus sker fra ankomstpladsen mod vest. De eksisterende belægningsarealer er ved musikhuset udvidet, så der opstår en fin plads foran indgangen til bygningen.

Indgangsfacaden er udformet som en stram nøgtern og semi transparent facade, der indrammes af et genkendeligt motiv fra det eksisterende gymnasium. Bronze indramninger over hovedindgangen og vinduespartierne fra festsalsbygningen har været inspirationskilden. Foyerområdet opstår i rummet mellem facaden og den markante krumme væg, fra foyerarealerne fordeler man sig ud til husets forskellige undervisningslokaler.

Materialevalg.
Der er i byggeriet udelukkende anvendt vedligeholdelsesfri materialer: Alle materialer er valgt ud fra bæredygtige betragtninger.
Der er lagt vægt på største mulighed for genanvendelse, således at disse i hele deres livs cyklus belaster miljøet mindst muligt.
Ligeledes lever bygningen på alle måder op til det ny bygningsreglements intentioner om nedbringelse af energi- og ressourseforbrug ved anvendelse,og med størst muligt fokus på udførsel af lavenergi og tæthed på alle sammenbygninger.
​Totalentreprise vedr. opførelsen af et nyt musikhus placeret på en skrånende grund syd for de eksisterende bygninger grønne arealer. Det nye musikhus præsenterer sig med en elegant åbenhed mod ankomstpladsen og tilføjer med sin bygningsvolumen en helhed til det eksisterende byggeri.

Bygningens ydre skulpturelle formsprog går klart igen inde i bygningen, hvor materiale og farveholdning fint understøtter dette i et nutidigt udtryk. Indgangen til det nye musikhus sker fra ankomstpladsen mod vest. De eksisterende belægningsarealer er ved musikhuset udvidet, så der opstår en fin plads foran indgangen til bygningen.

Indgangsfacaden er udformet som en stram nøgtern og semi transparent facade, der indrammes af et genkendeligt motiv fra det eksisterende gymnasium. Bronze indramninger over hovedindgangen og vinduespartierne fra festsalsbygningen har været inspirationskilden. Foyerområdet opstår i rummet mellem facaden og den markante krumme væg, fra foyerarealerne fordeler man sig ud til husets forskellige undervisningslokaler.