Profil​

VIVA Arkitekter etableredes som ApS pr. 3.8.2009 og ejes og ledes af arkitekter m.a.a.:

Hanne Hartmann og Søren Nielsen.

Endvidere er tilknyttet en arkitekt, to bygningskonstruktører og en timelønsansat bogholder.
​En ledende medarbejder er uddannet byggeøkonom.​

Målsætning

​VIVA Arkitekters vision er at skabe god arkitektur på baggrund af en tværfaglig arbejdsmetode.

Vi prioriterer derfor den dynamiske og tætte dialog med bygherren, brugerne og projektets øvrige parter som en forudsætning for opgavens succesfulde løsning.

Vi ønsker at fremstå som troværdige og professionelle samarbejdspartnere, og vi lægger vægt på at byggerierne udføres til den aftalte tid og pris.

Siden firmaets opstart er der lagt fokus på erfaring og kreativitet og vi tilstræber ved alle opgaver, -store som små, at nå frem til en løsningsmodel som tilfredsstiller opdraggiveren, og med en målsætning om at finde/skabe den optimale byggeteknisk løsning indenfor det afsatte budget til den aftalte tid ved alle former for byggeri.

Vi er meget opmærksomme på at enhver opgave, uanset størrelse, fortjener vores fulde engagement, og et originalt og personligt resultat, hvor alle hensyn er taget og samlet til en harmonisk helhed.

For os er er god arkitektur det enkleste svar på en kompleks opgave, at ”give kunden det han drømmer om men også at give ham det han ikke drømte han kunne få ” …

Arbejdsområder

​Vi har et mangeårigt erfaringsgrundlag, og har som praktiserende arkitekter solide

kompetencer inden for arkitektfagets mange arbejdsområder og beskæftiger os med arkitektur og planlægning i alle faser fra konceptudvikling til byggeledelse og fagtilsyn.

Vores opgaver omfatter løsninger af industribyggeri, kulturinstitutioner, idrætsbyggerier, kontor- og erhvervsbyggeri, boliger, renovering, offentlige byrum og design.

Vi har desuden udført en del byggeopgaver indenfor skole- og børneinstitutioner og har skarpt fokus på at imødegå tidens ændrede krav til pædagogiske metoder og undervisningsformer.

Det er et betydningsfuldt parameter for os at etablere alsidige miljøer med høj arkitektonisk fleksibilitet, der stimulerer sanserne og fremmer unges udvikling og trivsel.

VIVA arbejder ud fra en helhedsorienteret definition af begrebet bæredygtighed. Heri indgår arkitektonisk og teknisk kvalitet samt funktionalitet og fleksibilitet som afgørende parametre, på lige fod med miljømæssig, social og totaløkonomisk bæredygtighed.

Begrebet bæredygtigt byggeri får således følgende grundlæggende dimensioner og

værdier:

  • Arkitektonisk og teknisk bæredygtighed - funktionalitet, fleksibilitet, kvalitet og holdbarhed over tid.
  • Miljømæssig bæredygtighed – naturressourcer samt energi- og miljøperspektivet.
  • Social bæredygtighed - samfundsmæssigt, menneskeligt og organisatorisk.
  • Økonomisk bæredygtighed - samfundsøkonomisk, privatøkonomisk og totaløkonomisk.
  • Begrebet bæredygtigt byggeri kommer således til udtryk i en helhedsorienteret
  • proces og i et byggeri, hvor disse dimensioner indgår i et integreret design, der skaber mest mulig værdi for de investerede midler og ressourcer.​

Forsikring

VIVA Arkitekter ApS har tegnet professionel ansvarsforsikring i TRYG Forsikring.

Forsikringssummen udgør kr. 12,5 millioner ved personskade og kr. 2,5 millioner ved

tingskade. Firmaet har en selvrisiko på kr. 25.000,- pr. skade.

Fagligt register

VIVA Arkitekter ApS er medlem af PAR, Danske Ark

Bankreferencer

Den Jyske Sparekasse - Løvenørnsgade 13 - 8700 Horsens

Revisor

Ernst & Young - Holmboes Alle 12 - 8700 Horsens