112 boliger i Høiriisparken

FAKTA
​​År: 2021
​Placering: Aarhus
​​Entreprenør: A. Enggaard
​Status: Igangværende
​Boligareal ialt: 7350 m²

Tegnestuen opfører i samarbejde med A. Enggaard i 112 boliger på delområdet 5B på den tidligere Tulipgrund i Aarhus - Høiriisparken. 

Tulipgrunden strækker sig langs en karakteristisk og markant skrænt, og er beliggende på kanten af et fredet naturareal.

Delområde 5B er en del den samlede bebyggelsesplan, hvor Tulip-grunden går igennem en forvandling fra en rå industrigrund, til et mangfoldigt og moderne boligområde.

Bebyggelsen som fordeles på 3 nord/syd-gående stikveje, henvender sig til en bred gruppe af mennesker lige fra singler, børnefamilier til 50+ gruppen og ældre, der ikke længere har ønske og behov for store haver, men som ønsker at bo i naturskønne og luftige omgivelser.

Bebyggelsens beliggenhed og disponering på den sydvendt skrånende grund med udsigt over Brabrand Sø, giver optimale dagslysforhold til samtlige boliger. 

Mellem bygningerne skabes grønne rekreative områder, som fungerer som intime grønne gårdrum til glæde for beboerne.

Gaderummet karakteriseres ved et faldende terræn fra nord mod syd og med placeringen af bygningerne langs gaden, med adgang direkte fra fortovet og med forbindelse til mindre stier der sammenbinder området internt.

Den samlede bebyggelse består af 7350 m² ejerboliger, fordelt på 5 beslægtede bygningstyper, som indeholder 112 ejerlejligheder med boligarealer på mellem 45-70 m²

Udadtil sigtes efter et fælles formsprog med terrasserede bygningskroppe, altaner og markerede indgangspartier. 

Bygningerne opføres med facader i tegl, hver hustype i en forskellig sten, men alle i jordfarver i røde, gule og brune nuancer, suppleret med partier beklædt med pladebeklædninger i en cortenlignende farvenuance eller trælameller, -en materialeholdning som går i fin dialog med det omkringliggende landskab

Udtrykket er på en gang enkelt og solidt, og alligevel med en stærk dynamik, båret af bygnings kroppenes geometri og indbyrdes dialog. Den klassiske facade i tegl fastholder en tradition og identitet i området og er samtidig et holdbart materiale, der ældes med patina.

Flere steder er facaderne udført med recesser som giver spil i murværket og øger den æstetiske oplevelse.​