FAKTA
År : 2019
​Placering : Egebjerg
​Bygherre : Privat
​Status : Afsluttet
​Areal : 102 boliger -12600 m²

102 boliger på egebjerg bakke

Den overordnede arkitektoniske ide for den nye bebyggelse i Egebjerg, har været at kombinere det bedste fra den tætte by med det bedste fra forstaden.

Bebyggelsen tager sit udgangspunkt i grundstykkets form og den fordelagtige beliggenhed på en sydvendt skråning, hvilket giver mulighed for at terrassere bebyggelsen så flest mulige får udsigt til eng- og søområdet der ligger nedenfor grunden. De grønne rum imellem rækkehusene er en vigtig del af bebyggelsens udtryk og giver mulighed for at mødes på de grønne plæner mellem husene. 

Boligerne er gennemlyste og har adgang til udeophold i små private haver. 

Bebyggelsen opføres i brun rødt murværk der fint indpasser sig i omgivelserne