​Krudthusvej - Ny Børnehave.

krudthusvej

Hulvej skole købte i efteråret 2016 en ældre villa på Krudthusvej i Horsens, med det formål at skabe nye rammer for - Hulvej skoles Børnehave

Den eksisterende villa ombygges. Mod vest udvides huset med 1. sal.

Fra den gennemgående altan er der skabt en kæmpe trappe med siddetrin som giver muligheden for at komme ned og ud tilde udendørs legearealer der omkranser børnehaven.

I den nye tilbygning er der også etableret nye personalefaciliteter samt elevator .

Den visuelle kontakt mellem etagerne har været vigtig og blev skabt delvis via en stor trappe med siddetrin .

På 1 sal er blev der etableret endnu en visuel kontakt via glas i gulvet, så man fra 1.sals fællesrum kan kigge ned til stueetagens fællesrum. 

Tilbygningens stueplan indeholder ankomst areal med vinkeplads og grovgarderobe, fællesrum, læringsrum samt 2 grupperum med tilhørende garderober, elevator og personalefaciliteter.

Der er udgang til det fri fra garderober fællesrum og grupperum.